top of page

"המלצות על "השבוע של הילי

השבוע של הילי

כל יום מביאים אבא ואמא - ולפעמים שניהם גם - את הילי בת השלוש לגן. 

אבל מי לוקח אותה?

ביום ראשון, כרגיל, בא סבא ניל. ביום שני דודה נעה על אופנים, ביום שלישי סבתא דניה שממהרת מהעבודה.

הספר "השבוע של הילי" הוא ספר רב חן השוזר בתוכו בחכמה ובתמימות, את הלך השבוע, דרך עיניה של פעוטה בת שלוש החיה בעולם המשפחתי המשתנה בימינו.

הילי  בת השלוש, הולכת לגן. בבוקר מביאים אותה אביה או אמה ובימות השבוע השונים מגיעים על פי סדר קבוע בני משפחה שונים להוציאה מהגן.

היציבות הזאת, שכל דמות (מקצוע ותחום עניין אחר) שמחזירה אותה מהגן, יש יום קבוע בשבוע, המשקפת בילוי משותף  הבונה שיגרה בטוחה, מעניינת ומעוררת השראה.

התרומה של כל בן משפחה לגידולה של הילי מציג את תחושת  "היחד" המשפחתי. בנוסף, השבת מאחדת את כל המשפחה במפגש המתואר בפעילות שמחה סביב השולחן, על בסיס שבועי.

המאיירת - יונת קציר מפליאה להתחבר לסיפור. איוריה משקפים את האושר שהילי מראה ומדביקה את כל הדמויות ובכך תורמים משמעותית להבנת הטקסט.

האיור המשפחתי המתאר את המפגשבסוף השבוע- בכפר, המשלב גם טבע מיטיב להעביר את התחושה של "הגיבוש" ואת מיקומה של הילי במרכז.

 

בעקבות הקראת הספר אפשרי להפעיל את הילדים בנושאים:

  • קשר בין דורי

  • משפחתיות

  • ימות השבוע

  • מגדר

  • צורות אחיזה שונות

  • שמות רחובות

  • מזון

  • בטיחות​

         ועוד...

Book no.1
bottom of page